0
Mój Koszyk
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://hurtowniazabawek.pl/, zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest PHU BIAŁY PAWELSKI ANDRZEJ, ul. Handlowa 13, 15-399 Białystok, NIP 966-057-74-43, REGON 050082720, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@hurtowniazabawek.pl lub pod nr tel.: +48 533-677-055.

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 6. Właściciel www.hurtowniazabawek.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się TUTAJ, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 7. Niniejszy Regulamin można pobrać w formie PDF tutaj: REGULAMIN

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.hurtowniazabawek.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

 2. Właściciel – PHU BIAŁY PAWELSKI ANDRZEJ, ul. Handlowa 13, 15-399 Białystok, NIP 966-057-74-43, REGON 050082720.

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

 5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.

 6. Konsument / B2C - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Przedsiębiorca / B2B – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 9. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

  • dostęp do sieci Internet;

  • adres poczty email.

 2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

 3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies (załącznik 1), udostępnionej pod adresem www.hurtowniazabawek.pl i stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

IV. Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail, login, szczegółowe dane osobowe oraz hasło, za pomocą formularza.

 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Administrator Sklepu nie ma wglądu w hasło Klienta. W związku z tym w przypadku zapomnienia/zagubienia hasła, Kupujący może je sobie wygenerować poprzez opcję „Zapomniałem hasła”

 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

 6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;

  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

 8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

  • dostępu do statusu oraz historii zamówień;

  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

  • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

  • zamówienia Produktu,

  • zmiany swoich danych;

  • zmiany swojego hasła;

  • sprawdzenia swoje zamówienia.

 9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link potwierdzenie rejestracji.

 10. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.

 11. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów zamieszczonych w Sklepie bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 12. W przypadku kopiowania, rozpowszechniania dóbr ze strony Sklepu, właściciel przyznaje sobie prawo do wystawienia dowodu zakupu za pobrane materiały w kwotach: 1500 zł netto za każde zdjęcie, 1200 zł netto za każdy opis produktu. Dodatkowo może wystąpić na drogę sądową z artykułu o Prawach Autorskich i Pokrewnych, Kodeksu Karnego o kradzież jak i Kodeksu Cywilnego.

V. Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

 2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

 3. W przypadku braku towaru w magazynie klient jest o tym informowany drogą mailową lub telefoniczną.

 4. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

 5. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

 6. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

 7. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 8. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

  • wybór formy dostawy i płatności;

  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;

  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.

 9. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

 10. Realizowane będą tylko prawidłowo złożone Zamówienia. Przez prawidłowo złożone Zamówienie rozumie się wprowadzenie przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji. Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:

 • podania przez Klienta nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych uniemożliwiających realizację Zamówienia;

 • nieprawidłowego złożenia Zamówienia przez Klienta uniemożliwiającego jego realizację;

 • obiektywnie uzasadnionego uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku Zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku ze złożeniem i realizacją Zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu, wykorzystywanie platformy Sklepu niezgodnie z jej przeznaczeniem, użycie cudzego loginu lub hasła lub podszywanie się pod inną osobę;

 1. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

 2. W przypadku nieodebrania przesyłki, Sklep ma prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z wysyłką oraz powrotem przesyłki do Sklepu.

 3. Sklep nie działa w modelu dropshipping

VI. Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

  • przelewu bankowego;

  • płatność przy odbiorze osobistym;

  • zapłaty za pośrednictwem systemu płatności.

 2. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.
  Do jednego zamówienia wystawiamy jeden dowód zakupu.

VII. Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

 2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

 3. Promocje cenowe nie łączą się. Kupujący nie może uzyskać rabatu na produkty już objęte promocją cenową w Sklepie.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. Dostawa

 1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:

  • kurier DPD;

  • Poczta Polska;

  • Paczkomat 24/7 InPost

  • odbiór osobisty.

 2. Termin dostawy to maksymalnie 10 dni roboczych, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.


 4. Koszty wysyłki odbywają się wg obowiązującego cennika podanego w dziale Sposoby i koszty dostawy.

  • Kupujący jako B2C przy zakupach powyżej 179 zł i wyborze DPD bądź Poczty Polskiej nie ponosi kosztów dostawy
  • Kupujący jako B2C przy zakupach powyżej 89 zł i wyborze INPOST Paczkomat nie ponosi kosztów dostawy
  • Kupujący jako B2B ponosi koszty logistyczne wg umowy indywidalnej SKLEP hurtownizabawek.pl - B2B
 5. Sprzedawca nie odpowiada za firmy spedycyjne. Aczkolwiek może pomóc Kupującemu w kontaktach celem np pertraktacji z przewoźnikami.

 6. Kupujący w przypadkach uszkodzenia opakowania przesyłki jest zobowiązany sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 7. Towary dostarczane są tylko na terenie Polski.

  REKLAMACJE DOSTAW 

 1. Reklamacje dostaw t.j. braki czy pomyłki towarowe przyjmujemy w formie mailowej na adres reklamacje@hurtowniazabawek.pl w terminie trzech dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Po upływie tego czasu uznajemy, że Kupujący nie wnosi żadnych pretensji.

 2. W przypadku zauważenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego, należy otworzyć paczkę przy kurierze i sprawdzić jego zawartość. Jeżeli towar jest uszkodzony, Kupujący jest zobowiązany  sporządzenić protokoł uszkodzenia. Taki protokół posiada ze sobą każdy przewoźnik. Jest to niezbędne do celów związanych z roszczeniami wobec firm kurierskich

UWAGADział ds. sprzedaży internetowej nie odbiera i nie odpisuje na wiadomości typu SMS/MMS. Prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.

IX. Usługa Newslettera

 1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.

 2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.

 3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter

 4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.

 5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

X. Prawo odstąpienia od umowy

 

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

 

1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktów. W tym celu Konsument musi złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma PHU BIAŁY PAWELSKI ANDRZEJ, ul. Handlowa 13, 15-399 Białystok, adres email: sklep@hurtowniazabawek.pl.

2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: PHU BIAŁY PAWELSKI ANDRZEJ, ul. Handlowa 13, 15-399 Białystok.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu. Jest również dołączany w formie ulotki do każdego wysyłanego przez Sklep zamówienia.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 • świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • świadczeń w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. W nawiązaniu do pkt. 9 X części niniejszego Regulaminu Sprzedawca przyznaje sobie prawo do obniżenia wartości zwrotu jeżeli:

 • zwracany towar został dostarczony do Sklepu uszkodzony a uszkodzenie powstało z winy Konsumenta

 • zwracany towar nosi znamiona używania (otwarte czy uszkodzone opakowanie, zerwane metki, ewidentne ślady użytkowania)

11. Konsument wraz ze zwracanym towarem powinien odesłać również dowód zakupy bądź oświadczenie o nieposiadaniu czy zagubieniu takiego dokumentu

12. W związku ze zmianą od 1 stycznia 2021 r. ustawy o prawach konsumenta opisane regulaminem sklepu internetowego prawa i obowiązki konsumentów w zakresie uprawnienia do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość oraz rękojmi za wady towarów wprost należy stosować i będą stosowane do osób fizycznych, w tym wspólników spółek cywilnych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XI. Prawo Konsumenta do rękojmi

 1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

 2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

  • listownie na adres: PHU BIAŁY PAWELSKI ANDRZEJ, ul. Handlowa 13, 15-399 Białystok,

  • elektronicznie na adres: sklep@hurtowniazabawek.pl

  • telefonicznie, nr tel.:+48 533 677 055 

 3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

 4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie. Najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta, Sklep poinformuje o jej statusie.

 5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

 7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

 8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie Sklepu oraz dołączany jest f formie ulotki do każdego zamówienia.

XII. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

XIII. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.hurtowniazabawek.pl.

 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

 3. Jeżeli Użytkownikiem jest Konsument spory Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
  d) Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  e) Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  f) wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  g) powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  h) platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

 5. PHU BIAŁY nie współpracuje w modelu dropshipping. W związku z tym, wszelka dokumentacja finansowa tj faktura czy paragon fiskalny jest zawsze dołączany do wysyłki na adres zamówienia i nie ma możliwości aby taki dokument był wysyłany oddzielnie na adres mailowy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik 1

 

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka);

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony www.hurtowniazabawek.pl.

 

Strona prowadzony pod adresem www.hurtowniazabawek.pl administrowany jest przez:


PHU BIAŁY PAWELSKI ANDRZEJ,
ul. Handlowa 13,
15-399 Białystok,

NIP 966-057-74-43,
REGON 050082720

sklep@hurtowniazabawek.pl lub pod nr tel.: +48 533 677 055

 która dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Strony.

 

Czym są Pliki Cookies?

 

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Strony, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się www.hurtowniazabawek.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

 

Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Strony. Korzystając ze strony Administratora, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanych w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania przez www.hurtowniazabawek.pl Plików Cookies?

 

SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.

Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.

STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.

Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał ze Strony za pośrednictwem Partnera.

ZEWNĘTRZNE: pliki cookies od serwisów partnerskich: np. facebook, google, google analytics.

Cel: prowadzenie statystyk i analiza zachowań w sieci oraz preferencje konsumenckie.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?

 

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień i tak np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji."

 

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

Strona informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Strony.

Jakie dane są przetwarzane?

 

www.hurtowniazabawek.pl przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Strony.

 

Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.

 

Strona www.hurtowniazabawek.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityka Prywatności – Pliki Cookies. Administrator www.hurtowniazabawek.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

Zmiany.

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik 2

 

Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych.

 

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu dostępnego na stronie www.hurtowniazabawek.pl

 

 1. Administratorem Danych w Sklepie PHU BIAŁY PAWELSKI ANDRZEJ, ul. Handlowa 13, 15-399 Białystok, NIP 966-057-74-43, REGON 050082720.

 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej sklep@hurtowniazabawek.pl lub pod nr tel.:+48 533-677-055.

 3. Sklep stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony prywatności Użytkowników.

 4. Sklep zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednim do zagrożeń oraz kategorii danych poziomem zabezpieczeń. W szczególności Sklep zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, kradzieżą, nieuprawnionym przetwarzaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 5. Sklep zapewnienia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są przetwarzane i komu mogą być przekazane oraz prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych.

 6. Użytkownik rejestrując się na stronie Sklepu lub składając zamówienie wyraża osobną wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W innych przypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Sklep jest dopuszczalne, gdy wymaga tego realizacja uprawnień lub spełnienie obowiązków wynikających z umowy lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sklep.

 7. Dane podawane przez Użytkownika są wykorzystywane w następujących celach:

  a) właściwe wykonanie przez Sklep zobowiązań wynikających z zawartych umów (realizacja zamówień),

  b) prawidłowe wykonanie innych niezbędnych czynności w ramach realizacji umowy (księgowanie, kontakt z klientami).

  c) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 9. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, NIP.

 10. Podanie danych jest dobrowolne. Klient ma prawo do modyfikacji, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 11. Dane będą używane w celach zawarcia umowy, reklamacji, rozwiązania umowy, przez okres korzystania ze Sklepu przez Klienta. Archiwizowanie danych trwa 5 lat od dokonania pierwszego zamówienia z uwzględnieniem ww. prawa do bycia zapomnianym tzn. usunięcia danych. Klient zgłasza żądanie usunięcia danych wysyłając wiadomość email. Administrator niezwłocznie kasuje dane z bazy.

 12. Na żądanie Użytkownika Sklep udziela informacji o przysługujących mu prawach. Informacje te mogą być udzielone na piśmie.

 13. Dane osobowe Użytkowników mogą być za ich zgodą udostępniane podmiotom trzecim, jeżeli uzasadnione jest to charakterem świadczenia, a celem jest właściwa realizacja zadań przez Sklep.

 14. Komunikacja elektroniczna między sprzętem Użytkownika a Sklepem podczas gromadzenia danych osobowych jest zaszyfrowana (SSL). Bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem do nich przez osoby trzecie.

 15. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO (do 25 maja 2018 r. GIODO) , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

Bezpieczne zakupy
Szybka dostawa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Ok